Elementele patrimoniale exprimate in alte valute. Cum procedam in SAGA?

Cum evaluam elementele patrimoniale exprimate in alte valute?

Activele nemonetare (stocuri, imobilizari etc) vor fi inregistrate la cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei, in timp ce elementele monetare exprimate in alte valute, cum ar fi disponibilitati bancare in valuta, acreditive in valuta, depozite bancare in valuta, creantele comerciale in valuta si datoriile in valuta trebuie evaluate si raportate la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Mai multe detalii aici …