TEST CONTABILITATE

Testează-ți GRATUIT cunoștințele de contabilitate răspunzând la întrebările de mai jos.
Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corect! La final, dă click pe butonul "Corectează" din subsolul paginii pentru a afla instant cum te-ai descurcat! Succes!

 1. Rezultatul exercițiului se referă la:

 2. Rezultatul exercițiului este:

 3. Ce impact asupra rezultatului exercițiului are plata unei sume de 20000 lei către un furnizor de mărfuri?

 4. Ecuația patrimoniului este:

 5. Cheltuiala privind mărfurile vândute reprezintă

 6. Care este valoarea capitalurilor proprii ale unei companii, stiind că activele imobilizate sunt în valoare de 380000 lei, activele circulante sunt 200000 lei, iar datoriile companiei sunt 180000 lei?

 7. Încasarea unui client cu numerar produce o modificare bilanțieră

 8. Știind că la finalul unei perioade TVA-ul colectat este 140000 lei, TVA-ul deductibil este 120000 lei (din care 20000 lei au deductibilitate limitată 50%), TVA-ul de plată va fi:

 9. Adaos-ul comercial al unui produs cumpărat cu 1200 lei + TVA si vândut cu 1400 lei + TVA este:

 10. Creditorii sunt:

 11. Conform Legii contabilității, registrele de contabilitate obligatorii pentru societățile comerciale sunt:

 12. Totalul sumelor debitoare înregistrate intr-un cont cu funcțiune de activ este de 38000 lei. Știind că soldul final al contului este 3000 lei, precizați care este totalul sumelor creditoare:

 13. Veniturile care afectează rezultatul exercițiului se înregistrează

 14. Înscrierea unei sume de 400 lei în creditul unui cont cu funcțiune de activ înseamnă:

 15. Un lot de mărfuri în valoare de 20000 lei la cost de achiziție este vândut unui client cu adaos comercial 20%, tva 19%. Valoarea creanței client obținute este:

 16. Cheltuielile înregistrate în avans sunt elemente patrimoniale:

 17. Schimbarea metodei de evaluare a stocurilor la ieșire din FIFO în CMP este:

 18. Totalul sumelor înregistrate succesiv, în cursul unei perioade de timp, în debitul sau în creditul contului, sumele reprezentând modificările conținutului economic al contului, determinate de operațiunile economice și financiare ce au avut loc în perioada respectivă, reprezintă:

 19. Situația netă a patrimoniului este:

 20. Dacă se cunoaşte existenţa unor elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente ce conduc la incapacitatea entităţii de a-şi continua activitatea

 21. Neconcordanța valorilor elementelor patrimoniale de la sfârșitul unui exercițiu cu cele de la începerea exercițiului următor

 22. La achiziția intracomunitară a unor mărfuri între 2 societăți plătitoare de TVA se vor efectua urmatoarele înregistrări contabile:

 23. Cheltuielile de constituire reprezintă

 24. La darea în folosință a obiectelor de inventar

 25. În cazul utilizării metodei inventarului intermitent, contul 607

 26. Stocul inițial de mărfuri al unei societăți care utilizează metoda FIFO pentru evaluarea la ieșire a stocurilor conține 100 buc articol X la 10 lei/buc. Societatea se aprovizionează ulterior cu 180 buc produs X la 14 lei/buc. Se vând apoi din stoc 120 bucăți articol X. Care este valoarea stocului final de mărfuri?

 27. Amortizarea unui utilaj cumpărat la un cost de achiziție de 72000 lei pe o perioadă de 10 ani prin metoda accelerată presupune o amortizare cumulată la sfârșitul anului 2 în valoare de:

 28. Amortizarea unui mijloc fix pus în funcțiune în ianuarie 2018 va începe

 29. Plata sumei de 1000000 lei unui furnizor de imobilizari în luna mai anul N

 30. Creanțele obținute din cedarea activelor imobilizate vor fi înregistrate:

 31. Un utilaj achiziționat cu un preț de 40000 lei pentru care s-au cheltuit 4000 lei în vederea punerii sale în funcțiune se amortizează pe o perioadă de 10 ani după metoda accelerată. Care este valoarea contabilă netă după 3 ani de la punerea sa în funcțiune?